Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
ks. prałat dr Paweł Deskur

mikobelle cena

ZARZĄD / DYR. NACZELNY

ks. prałat dr Paweł Deskur

Ur. 22.12.2020 r. w Poznaniu, absolwent Szkoły Chóralnej J. Kurczewskiego i III LO w Poznaniu. Mgr ekonomii (AE w Poznaniu - 1982) i teologii (PWT w Poznaniu - 1990). 16 maja 1991 r. wyświęcony na kapłana archidiecezji poznańskiej. W latach 1991 - 1993 pracował jako wikariusz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kościanie. W latach 1993-1996 odbył studia specjalistyczne w Ateneo Romano Santa Croce w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii - w dziedzinie katolicka nauka społeczna. W latach 1996 - 1998 był sekretarzem arcybiskupa poznańskiego, a w latach 1998 - 2003 ceremoniarzem katedry poznańskiej. Od 1997 r. jest adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a od grudnia 1998 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2003 roku jest sekretarzem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim. W latach 2003-2006 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha Sp. z o. o. Od września 2006 do czerwca 2007 był członkiem Zarządu, a od 01 lipca 2007 jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha Sp. z o.o. w Poznaniu.

Dnia 23 listopada 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI podniósł ks. Pawła Deskura do godności prałata.


 

 

14.04.2020
Wydawnictwo Święty Wojciech otrzymało Nagrodę Feniksa dla serii Lekcja religii, w kategorii Multimedia.
Feniksy są przyznawane co roku przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich i ogłaszane podczas Targów Wydawców Katolickich (8-10.04.2020 r.), w Warszawie.
23.02.2020
Serdecznie zapraszamy na  X Poznańskie Spotkania Targowe - Książka dla Dzieci i Młodzieży, które odbędą się w dniach 4-6 marca 2011 r., w Poznaniu (MTP, ul. Głogowska 14).